Obszary implementacji

Cel procesu

Odbiorcy

Dziedzina

Szczególne cechy metody

Budowa strategii technologicznej i produktowej

Przedsiębiorstwa

producenci i usługodawcy

Modelowanie zależności produktowych i technologicznych

Planowanie technologiczne

Spełnianie krytycznych wymagań systemowych

Przedsiębiorstwa

producenci

Identyfikacja i wybór alternatyw

Ukierunkowanie się na potrzebę

Proces planistyczny dla działań biznesowych

Różne organizacje

wszyscy

Identyfikacja alternatyw umożliwiających osiągnięcie zadanego celu

Tworzenie wizji ewolucyjnej technologii i produktów

Różne organizacje

wszyscy

Tworzenie wizji rozwoju technologicznego oraz

identyfikacja alternatyw

Wizja przyszłości krajobrazu technologicznego

Przemysł wysokich technologii

producenci

Kompozycja informacji pochodzących z różnych źródeł

Monitorowanie postępów