Istota roadmappingu

Roadmapping jest jedną z metod wspomagania złożonych strategicznych procesów decyzyjnych. Istotą roadmappingu jest:

Inną cechą szczególną jest jednoczesne wykorzystanie wiedzy formalnej i ilościowej oraz niesformalizowanej wiedzy eksperckiej i menedżerskiej. Stosowane są tu podejścia znane z metodologii foresightu, takie jak ankiety delfickie, panele eksperckie, analiza skojarzeń (tzw. „burze mózgów”) itp., przez co możliwe jest szersze i bardziej śmiałe spojrzenie w przyszłość, niż w przypadku metod bazujących wyłącznie na wiedzy formalnej.