Cele

Szybki rozwój technologiczny wymaga od każdego uczestnika rynku stosowania wydajnego, elastycznego i dynamicznego procesu podejmowania decyzji, warunkującego powodzenie w działalności gospodarczej. Podejmowanie decyzji strategicznych w większości organizacji opiera się na analizie trendów i scenariuszy. Wykorzystuje się jednocześnie inne metody wspomagające podejmowanie decyzji, takie jak: drzewa decyzyjne, diagramy wpływu, analiza wielokryterialna, analiza kluczowych technologii i czynników, analiza SWOTC i in. W dotychczasowych projektach roadmappingowych, organizowanych przez duże koncerny, stosowano szczegółowe metody i narzędzia opracowane z punktu widzenia specyficznych potrzeb tych firm. Brakuje do tej pory praktycznych i powszechnie stosowanych metod wspomagania decyzji dostosowanych do specyfiki problemów decyzyjnych związanych z transferem i komercjalizacją technologii. Jednym z celów własnej polityki badawczej Fundacji Progress and Business jest rozwój tych metod.

 

Celem bezpośrednim takich metod powinno być

 

Celem ostatecznym jest opracowanie reguł podejmowania decyzji optymalizujących kryteria jakości istotne dla wdrażającej Roadmapping organizacji. W zależności od sformułowania problemu decyzyjnego, reguły te mogą mieć postać planu strategicznego, listy priorytetów lub planu operacyjnego związanego z konkretną technologią czy produktem.